Tilføjet den 21 april 2017 | 10:57Sikkerhedsinstruks kanotur

Kanotur d. 26. april - 28. april 2017 for idrætslinjen

Deltagere: 50 elever i alderen 16-17 år og 5 idrætslærere

 

Sikkerhedsinstruksen er blevet udformet efter søfartsstyrelsen retningslinjer for “godt sømandsskab” (www.søfartsstyrelsen.dk). Den indeholder følgende 12 punkter:

1. Identifikation af rederen

Reder: Tølløse Slots Efterskole v. forstander Anne Fabiansen. Lærere på kanoturen: Søren Johansen, Allan Nielsen, Martin Andersen, Mads Lambach og René Friis Kusk.

2. Beskrivelse af sejladsaktiviteter

Kano og kajak på Susåen med afgang fra Broby og ankomst Næstved. Turen er med 2 overnatninger. 1. dag sejles ca. 3 timer. 2. dag sejles ca. 3 timer. 3 dag sejles ca. 3 timer.

3.Identifikation af risici

 • Kæntring. Sejlads over Tystrup sø (dybt vand). Koldt vand.       
 • Ikke i stand til at sejle ind fra søen pga træthed.
 • Kanoen går læk -> mulighed for at lægge kanoen op og ringe efter en ny. Sejlads videre i de andre kanoer.
 • Elever der ikke kan svømme.

4. Tiltag til imødegåelse af risici, hvis en elevkano kæntrer:

I samarbejde med kanoudlejer (Broby Kanoudlejning) vurderes det om vejr- og vindforhold er sikre, når der skal sejles på Tystrup sø. Er de ikke sikre, går eleverne gennem skoven til næste sted på åen. Kanoudlejer kører kanoer dertil.

Eleverne har modtaget undervisning i sikkerhedsforskrifterne for turen, herunder hvad gør vi i en kæntringssituation.    

 • Max 3. elever i hver kano hver med en pakaj. En øse i hver kano.
 • Der skal være en mobiltelefon i hver kanogruppe (alle elever har lærernes telefonnummer).
 • En lærer tjekker om hver enkelt kano er pakket fornuftigt.
 • Lærerne tjekker at de fysiske kræfter er fordelt ligeligt i kanoerne, så der undgås træthedsstop og større mulighed for at holde kanogruppen sammen.
 • Alle bærer redningsveste
 • Eleverne er informeret om hensigtsmæssig påklædning under sejllads.

Hvis lærerkajak kæntrer:

Kanogrupperne er tæt samlet, så elevkanoerne kan hjælpe læreren.

Elever der ikke kan svømme:

Der har været kontakt med forældre som har godkendt sikkerhedsinstruksen for den enkelte elev. Der laves en specialplan for den enkelte elev fx at sejle ved siden en lærerkajak.
På første lejrplads må eleverne sejle efter aftale med en lærer. Der er en lærer til stede på bredden når der er elever på vandet. Eventuel ved en større elevgruppe, sejler en lærer ud i kano eller kajak og placerer sig som yderste post på søen.

Krav til elevernes opførsel, pligter og kompetencer på åen/søen:

Agterkanoer, telefonnummer til lærere. En lærer i kajak i hver elevgruppe. Hver elevgruppe består af 6-8 kanoer. Hver elev skal være opmærksom på at ringe 112 i voldsomme situationer fx drukning.

5.Beskrivelse af fartøjet og udrustning:

 • Kanoerne er lejet hos Broby Kanoudlejning. Kanoerne er godkendt til sejlads på Susåen.
 • Kajakkerne er lejet hos Grejbanken.dk
 • Lærerne tjekker kanoen igennem for revner eller brud inden de sættes i vandet.

6.Besætningen og dens kompetencer:

De deltagende lærere har erfaring med sejlads i kano og kajak. Eleverne forventes ikke at have nogen kompetencer i kanosejlads, og derfor gives der en grundig instruktion inden turen i, hvad der er vigtigt at være opmærksom på. Eleverne er delt op i grupper med en lærerkajak. På vandet håndhæves instruktionen

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer:

Vandtemperatur forventes 5-10 grader. Dette undersøges i ugen op til turen. Råd/erfaring fra Broby kanoudlejning indhentes også. Vejrudsigten tjekkes i ugen op til ift temperatur og vindforhold.

8. Forholdsregler, som sikrer at alle kan reddes ved ulykke:

 • En lærer i kajak i hver elevgruppe. Elevkanoerne har en makkerkano som sejler tæt på hinanden.
 • Der er en lærerkajak i hver elevgruppe som består af 6-8 kanoer.
 • Hver elev skal være opmærksom på at ringe 112 i voldsomme situationer fx drukning.
 • I tilfælde at megen vind og bølger på søen, sejles ekstra tæt på hinanden og der sejles langs søbredden. Vurderes der at være en risiko, sejles der ikke ud.
 • Råd i forhold til at sejle på søen, hentes hos Broby Kanoudlejning. Kanoerne transporteres til næste åløb. Eleverne går til dette punkt.

9. Forholdsregler, som sikrer at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker:

Mobiltelefon i hver kanogruppe (alle elever har lærernes telefonnummer). Eleverne informeres ved sikkerhedsinstruktion.

10. Forholdsregler som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevaret i land og let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion:

Dokument med oplysninger om hvilke elever og lærere og deres telefonnumre, der er med på turen, skrives på Viggo (internt mailsystem), placeres på kontoret og hos forstander.
Det samme dokument er med hos alle lærere på turen.

11. Forholdsregler som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende inden sejladsens start:

Undervisning og oplysning/sikkerhedsinstruktion gives 19, 20, og 24. april

12. Hvordan følges op på utilsigtede hændelser og ulykker:

Opfølgning på “lige ved” ulykker: Efter turen mødes lærergruppen og gennemgår turen og sikkerhedsinstruksen. Ændringer tilføjes og den forbedrede sikkerhedsinstruks placeres i idrætssamlemappen på Viggo.

Sker der en voldsom ulykke, træder skolens sorghandleplan i kraft.