Kommende elever


Vi har ganske få pladser tilbage til skoleåret 2018-19. Ring til kontoret på 5918 6100 og hør på hvilke linjer vi har plads.

Først skal du skrives op til skolen, derefter vil du blive indkaldt til et besøg, hvor du får et lidt at vide om skolen og kommer til en individuel samtale. Hvis vi herefter er enige om, at det er en god ide, at du starter på vores skole, kan du blive optaget.

Gebyr for at blive skrevet op til en plads på skolen/venteliste til kommende skoleår udgør kr. 1000 kr. – og dette gebyr refunderes ikke ved framelding.

Tilmeldingsblanket skal udfyldes, underskrives og sendes til skolen. Kan mailes. Tilmelding registreres først, når gebyret er betalt. Download blanket her.

Download tilmeldingsblanket (PDF)

Gebyr ved optagelse - efter besøg på skolen - udgør for 2017-18 kr. 1500,. Beløbet tilbagebetales ved gennemførelse af kursus, og såfremt værelset afleveres i samme stand, som det blev modtaget. Gebyret betales udover skolepengene.

Skolepenge inkluderer betaling for diverse materialer m.v. og udgør kr. 2.200,00 pr. uge i skoleåret 2017-18. Udover skolepengene kan der blive tale om betaling af transport til arrangementer i forbindelse med efterskoleopholdet. Statsstøtte beregnes ud fra det enkelte hjems indkomstgrundlag.
Ansøgninger om statsstøtte sker på skolens initiativ.
Egenbetalingen sker i 11 rater med første betaling den 1. august.