Afbrudt ophold (udmeldelse i utide)

Såfremt eleven udmeldes i utide, betaler hjemmet for egenbetaling + statsstøtte i 4 uger + kr. 4000,- kr. (skoleåret 2018/19). Man skal være opmærksom på at elevstøtten bortfalder fra udmeldelsdatoen, samt at det indbetalte depositum ikke tilbagebetales. Dette gælder også selvom frameldingen sker på skolens foranledning.