Kommende elever

 

Procedure for tilmelding

Vi har rundvisninger søndage kl. 14.00. Du skal ringe til os (59186100) og tilmelde dig en rundvisning såfremt du ønsker det – meld gerne hvilken linje du ønsker. Første rundvisning i skoleåret 2018/19 er søndag d. 2. september.

 

Dernæst skal du tilmelde dig via tilmeldingsblanketten. Tilmeldingsblanketten underskrives og sendes til skolen – gerne på mail ( tse(at)slottet.dk ) og du skal indbetale et indmeldelsesgebyr på kr. 1000,-. Gebyret refunderes ikke ved framelding.

Står dit barn på venteliste, og kan vi ikke tilbyde en plads inden 1. september får du hele indmeldelsesgebyret tilbage.

 

Den endelige plads på skolen/venteliste til kommende skoleår registreres først, når tilmeldingsblanket er modtaget og gebyret er betalt.

Download tilmeldingsblanket (PDF)

 

Efter tilmelding bliver du indkaldt til en et besøg hvor du får lidt at vide om skolen og kommer til en individuel samtale. Er vi herefter enige om, at Tølløse Slot er det rigtige for dig kan du blive optaget.

 

Depositum

Ved optagelse – efter besøg og samtale på skolen – indbetaler du et depositum, som for 2018/19 udgør kr. 1500,-. Beløbet tilbagebetales ved gennemførelse af skoleåret, og såfremt dit værelse afleveres i samme stand, som det blev modtaget. Gebyret betales ud over skolepengene.

 

Elevbetaling (Skolepenge)

På Efterskoleforeningens hjemmeside http://www.efterskole.dk (find din efterskole/Betalingsberegning kan du/I beregne forældrebetalingen.

 

Elevbetalingen for skoleåret 2019/2020 udgør kr. 2.300,- pr. uge i 41 uger.

 

Beløbet som forældrene skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtte fra staten bliver automatisk trukket fra din elevbetaling. Elevstøtten beregnes ud fra det enkelte barns hjems indkomstgrundlag. Ansøgninger om statsstøtte sker på efterskolens initiativ.

Egenbetalingen sker i 11 rater med første betaling den 1. august.

 

Forældre skal være opmærksomme på, at planlagt ferie i en uge eller flere sammenhængende uger vil koste kr. 2500,- om ugen (skoleåret 2018/19) – altså egenbetaling + elevstøtte. Beløbet dækker det statstilskud som skolen mister. Vi ser helst at eleven ikke holder ferie ud over de planlagte ophold i skoleåret.

 

Udmeldelse i utide

Såfremt eleven udmeldes i utide, betaler hjemmet for egenbetaling + statsstøtte i 4 uger + kr. 4000,- kr. (skoleåret 2018/19). Man skal være opmærksom på at elevstøtten bortfalder fra udmeldesdatoen, samt at det indbetalte depositum ikke tilbagebetales. Dette gælder også selvom frameldingen sker på skolens foranledning.

 

Prøv Efterskoleforeningens prisberegner

Her kan du beregne, hvad du selv skal betale (din egenbetaling) for et efterskoleophold efter elevstøtte fra staten er fratrukket. Beregningen er kun tilgængelig for de skoleår, hvor vi har oplysninger om den statslige elevstøtte. Vi tilføjer et nyt skoleår, når regeringen fremlægger sit forslag til det følgende års finanslov. Prisberegneren